Aanbieding!

DAVINCI DV250 Pelletkachel met CV aansluiting 25kw

2.608,76 2.941,51  incl 21% BTW

Vergelijk

Beschrijving

handleiding nl


“>

GENERAL INFORMATION

handleiding nl

“>BROCHURE DAVINCI PELLETKACHELS

davinci usermanual pdf

gebruiksaanwijzing nl automatisch vertaald

BESCHRIJVING

TITAN TRADING is reeds 4 jaar importeur van Davinci pelletkachels, kwaliteit kachels geproduceerd door een familie bedrijf in Bulgarije met gerenomeerde electronische componenten van de Italiaanse fabrikant; Micronova. de kachels voldoen aan de hoogste standaards EN14785,EN303-5,EN13445 EN60335 EN50165.
TITAN TRADING geeft 2 jaar garantie op fabrieksmankementen.

Beschrijving

DAVINCI cv pelletkachels staan voor stijl.zijn makelijk te bedienen,efficient en millieu vriendelijk .Een millieu bewuste manier om uw woning te verwarmen.Bij de design is speciaal rekening gehouden dat een groot mogelijke overdracht plaats vindt tussen het vuur en het water.Waardoor neerslag van roet op het vensterglas wordt vermeden en een optimale werking van de ingebouwde warmtewisselaar plaats vindt.De assemblage geschiedt door hoog gekwalificeerde vakmensen met gebruik van beproefde Italiaanse componenten.Een Davinci cv pelletkachel is een aanwinst voor ieder modern interieur.
Voor een stand alone of nieuwe installatie kunnen de Davinci pelletkachels geleverd worden met een optioneel ingebouwd cv set /235 euro extra/ Wilt u de Davinci cv pelletkachel installeren in uw bestaande cv installatie dan is deze cv set niet pertinent noodzakelijk. kan echter wel dit evt in overleg met uw installateur.DAVINCI CV pelletkachels zijn leverbaar in de volgende vermogens;
14kw verwarming voor oppervlakten tot 140m2
18kw verwarming tot oppervlakten tot 180m2
22kw verwarming tot oppervlakten tot 220m2
25kw verwarming tot oppervlakten tot 250m2opptioneel kunnen wij water/lucht warmte wisselaars leveren hierdoor is het mogelijk de DAVINCI CV kachels ook te gebruiken voor verwarming met hetelucht bv voor werkplaatsen garages. voordeel is dat u 1400 euro subidie kunt krijgen en normaal voor hetelucht pelletkachels is dit slechts 500 euro.

Pelletkachels “DA VINCI” zijn ontworpen en geproduceerd volgens de laatste moderne concepten voor verwarmen met biomassa, het grootste respect voor de natuur en het milieu en tegelijkertijd het vergemakkelijken van de gebruiker, gezien de hoge calorische waarde per volume-eenheid van de brandstof, de gunstige vervoer, de minimale hoeveelheid roet en as in verbranding en last but not least – de scheiding van minimale hoeveelheden schadelijke gassen bij verbranding en ook milieuvriendelijke productie.

Pelletkachels “Da Vinci” bieden thermisch comfort met minimale tijd voor service. Ze zijn voornamelijk ontworpen voor gebruik in stedelijke omgevingen, waar de porten en verbranding van hout of kolen is lastig, omslachtig of vervuilend. Het verbrandingsproces wordt automatisch uitgevoerd, zonder permanente bewaking en / of laden. Beheer en onderhoud van het verbrandingsproces wordt uitgevoerd met behulp van ingebedde uit het stopcontact en verbruiken onbeduidende hoeveelheid elektriciteit geleverd microcomputersysteem.

Pelletkachel “Da Vinci” is bedoeld voor het verwarmen van eengezinswoningen, appartementen, kantoren, productiehallen en andere soortgelijke objecten met warmteverliezen 5-25 kW.

De kachel is een moderne, zeer efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor het verbranden van pellets (geperste houtsnippers). De verwarming is met geforceerde circulatie van het verwarmen van water en maakt het gebruik van zowel open als gesloten expansievaten.

MODELLEN

Pelletkachels “Da Vinci” worden geproduceerd in drie verschillende met verschillende vermogens:

 • DV 140 AIR (small-14 kW)
 • DV 140 HIDRO (small-14 kW)
 • DV 180 HIDRO (mediaan-18 kW)
 • DV 220 HIDRO (grote-22 kW)
 • DV 250 HIDRO (grote-25 kW)

De twee laatste verschillende dezelfde buitenafmetingen. De actie en de manier van beheer en gebruik van de drie modellen is hetzelfde.

FUEL

De belangrijkste brandstof, die de kachel Pellet gebruikt, maar kan ook worden gebruikt droge putten, en gedroogde maïs. De putjes en maïs kan worden verbrand in kleine relatieve hoeveelheden, tot maximaal 15% van de massa van de voornaamste brandstof en gemengd met het.

Elektronisch besturingssysteem

Het proces van het branden wordt gecontroleerd met behulp van de ingebouwde elektronische systeem.

Bovenaan de kachel in opdracht vak aan de huidige parameters van de verbranding en de controle van het verbrandingsproces te stellen. Het commando box is onderdeel van het microcomputer systeem controle van de kachel.

Elektronisch systeem bestaat uit twee blokken: vertoning, in het achterste deel van het bovendeel sierdeksel haard en beheren blok, dat zich aan de onderzijde voet in de haard. De twee eenheden zijn met elkaar verbonden met de nodige informatie en hoogspanningsleidingen.

Het elektronisch systeem voert de volgende taken:

 • definiëren, selecteren en de kracht van de kachel te behouden;
 • aangedreven en aangedreven motor voor de ontluchting van de verbrandingskamer;
 • aangedreven, beheren en controleren van de juiste werking van de motor aandrijfmechanisme, schroef transportband;
 • monitoren bepaalde interne temperatuur in de kachel en wanneer ze afrit buiten de vooraf gedefinieerde toleranties genereert passende corrigerende maatregelen;
 • het beschermen en het verstrekken van de veiligheid van de assen kachel in verkeerde behandeling van de gebruiker;
 • passende boodschappen in uitzonderlijke gebeurtenissen die leiden tot fouten in het werk van de kachel in te dienen;
 • levert een programmeerservice van het verbrandingsproces.

INSTELLINGEN en werking van de kachel

De kracht van de kachel kan in negen klassen, variërend van 1 tot 9. Elk niveau van de macht wordt in verband gebracht met een stroom van lucht die de verbrandingskamer ventileert worden veranderd, het lage tarief is dat er in het 1e leerjaar, en de hoogste in 9de rang. Bepaling van voorgeschreven stroomsnelheid wordt bereikt door het veranderen van de rotatiesnelheid of de kracht van de aandrijfmotor.

Om een ​​vermogen van de kachel te bereiken, is het nodig een bepaalde hoeveelheid pellets verbrandt per tijdseenheid. De vermogenstoename wordt bereikt door de hoeveelheid geleverde brandstof. De brandstof wordt via periodiek omkeren van de schroef mechanisme dat de pellets transporteert vanuit het reservoir naar de verbrandingskamer.

De Auger wordt aangedreven door een elektrische motor met een verloopstuk. Werking van de motor is periodiek, met twee fasen: een beroerte en pauze. De actie is afhankelijk van de mate waarin werkende kachel. Het vermogen wordt veranderd door de tijd gedurende welke werken de worm mechanisme. Dit programma kan worden aangepast voor een onbeperkt aantal keren op aanvraag, met het oog op het optimaliseren van het proces. De ervaring en kennis van de fabrikant aangegeven dat de optimale verhouding van capaciteit tussen 1 en 9 graad gaat van 1: 5 tot 1: 6, die in de meeste gevallen is volledig bevredigend. De constructie van de kachel kan de ontvangst van een grotere verhouding (tot ongeveer 1: 7), maar het is gebonden aan de kwaliteit van de pellets.

Het commando box bevindt zich aan de achterzijde van de bovenste decoratieve plaat op de kachel. Het doel is om de uitvoering van het in- en uitschakelen van de kachel, starten en stoppen van het brandproces, het opzetten en beheren van alle functies, evenals het onderhoud van de kachel.

ECONOMIE, veiligheid en beveiliging

Het elektronische systeem is ontworpen om te werken met zo min mogelijk kosten van elektriciteit met behulp van moderne element basis en geavanceerde technische oplossingen. Aldus is de haard draagt ​​bij aan de energiebesparende systemen en inrichtingen.

Het elektronische systeem is zo ontworpen dat het de probleemloze ononderbroken werk van de kachel op 24 uur per dag in het stookseizoen kan zorgen – 6 maanden.

Wanneer de netspanning werking van de kachel wordt opgeschort als deze niet voorzien van een aansteker en een wekelijkse programmeur. Als de netspanning is gevestigd, de kachel in positie. Om te hervatten haar werkzaamheden moeten opnieuw worden aangestoken.

De afhankelijkheid van de aanwezigheid van netspanning is een voordeel in termen van veiligheid van de exploitatie. Aangezien laten vallen van de netspanning circulatiepomp in de verwarming Highway meer werkt wanneer de kachel blijven werken, de voorwaarden zou hebben gemaakt voor oververhitting van het water in de watermantel en herhaaldelijk toenemende druk door de stoomfase. In die zin kan de afhankelijkheid van het netwerk en de suspensie van werkzaamheden bij afwezigheid van netspanning worden beschouwd als een defensieve kenmerk van de kachel.

Het systeem biedt de vereiste aangepaste functies-meting, set, monitor en de gewenste temperatuur in verwarmde gebouwen te behouden, kunnen gebruikersprogramma’s voor het werk van de kachel te stellen op het vermogen of de waarde van de temperatuur in de dag de tijd zones, en ook voor de huidige week.

BROCHURE DAVINCI PELLETKACHELS

davinci usermanual english

The stove is designed for burning pellets in a small percentage of pits and dried maize in a mixture with pellets.

Almost the entire part of the thermal power of the fireplace is concentrated in the water jacket of the heating main coolant-water. A too small part of power radiates from hearth. This power through infrared radiation and convection can warm the room in which the fireplace is located.

DESCRIPTION

Pellet stoves “DA VINCI” are designed and manufactured according to the latest contemporary concepts for heating with biomass, the utmost respect nature and the environment and at the same time facilitating the user, given the high calorific value per unit volume of fuel, its convenient transportation, the minimum quantity of soot and ash in combustion and last but not least – the separation of minimum quantities of harmful gases during incineration and also environmentally sound production.

Pellet stoves “Da Vinci” provide thermal comfort with minimal time for service. They are designed primarily for use in urban environments, where porting and combustion of wood or coal is inconvenient, cumbersome or polluting. The combustion process runs automatically, without requiring continuous surveillance and/or loading. Management and maintenance of the combustion process is carried out with the help of embedded microcomputer system supplied from the mains and consuming insignificant amount of electricity.

Pellet stove “Da Vinci” is intended for heating of family houses, apartments, offices, production halls and other similar objects with heat losses from 5-25 kW.

The stove is a modern, high-efficiency and environmentally sound means for burning pellets (pressed wood chips). The heating system is with forced circulation of the heating water and allows the use of both open and closed expansion tanks.

MODELS

Pellet stoves “Da Vinci” are manufactured in three different with different power:

 • DV 140 AIR (small-14 kW)
 • DV 140 HIDRO (small-14 kW)
 • DV 180 HIDRO (median-18 kW)
 • DV 220 HIDRO (large-22 kW)
 • DV 250 HIDRO (large-25 kW)

The two latest different have the same external dimensions. The action and the way of management and use of the three models is the same.

FUEL

The main fuel, which uses the stove, Pellet, but can also be used dry pits, as well as dried corn. The pits and corn can be burned in small relative amounts, up to a maximum of 15% of the mass of the main fuel and mixed with it.

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM

The process of burning is controlled using the built-in electronic system.

At the top of the stove is located in command box to set the current parameters of combustion and control of the combustion process. The command box is part of the microcomputer system, control of the stove.

Electronic management system consists of two blocks: display, located in the rear part of the upper decorative lid Fireside and managing block, which is located on the bottom base inside the fireplace. The two units are connected to each other with the necessary information and power lines.

The electronic system performs the following tasks:

 • define, select and maintain the power of the stove;
 • powered and operated motor for the venting of the combustion chamber;
 • powered, manage and monitor the correct operation of the motor drive mechanism, screw conveyer;
 • monitor certain internal temperatures in the stove and when they exit outside the predefined tolerances generates appropriate corrective actions;
 • protecting and providing safety of shafts stove in incorrect handling of user;
 • submit appropriate messages in exceptional events leading to errors in the work of the stove;
 • provides a programming service of the combustion process.

SETTINGS AND MODE OF OPERATION OF THE STOVE

The power of the stove can be changed in nine grades ranging from 1 to 9. Each level of power is associated with a flow of air that ventilates the combustion chamber, the low rate is that in 1st grade, and the highest in 9th grade. Provision of prescribed flow-rate is accomplished by changing the speed of rotation or the power of the drive motor.

In order to achieve a power of the stove, it is necessary to burn a certain amount of pellets per unit time. The increase in power is achieved by increasing the quantity of fuel supplied. The fuel is fed through the periodic rotation of the screw mechanism that transports the pellets from the hopper to the combustion chamber.

The Auger is driven by electric motor with reducer. Operation of the engine is periodic, with two phases: stroke and pause. The move is depending on the degree to which working stove. The power is changed by changing the time during which work the Auger mechanism. This program can be adjusted for an unlimited number of times on request, with a view to optimizing the process. The experience and knowledge of the manufacturer indicated that the optimal ratio of capacity between the 1st and 9th grade moves from 1: 5 to 1: 6, which in most cases is completely satisfactory. The construction of the stove allows the receipt of greater ratio (up to about 1: 7), but it is tied to the quality of the pellets.

The command box is located at the rear of the top decorative plate on the stove. Its purpose is to implement the switching on and off of the stove, start and stop the burning process, setting up and management of all the functions, as well as servicing of the stove.

ECONOMY, SAFETY AND SECURITY

The electronic system is designed to work with the minimum possible cost of electricity using modern element base and cutting-edge technical solutions. Thus is the stove adds to the energy saving systems and apparatuses.

The electronic system is designed so that it can ensure the trouble-free continuous work of the stove on 24 hours a day within the heating season – 6 months.

When the network voltage operation of the stove is suspended, if it is not equipped with a cigarette lighter and a weekly programmer. If the network voltage is established the stove in position. To recommence its work must be lighted again.

Dependence on the presence of mains voltage is an advantage in terms of safety of operation. Since dropping the network voltage circulation pump in the heating Highway stops operating if the stove continue to work, would have created the conditions for overheating of the water in the water jacket and repeatedly increasing pressure due to the steam phase. In this sense, the dependence of the network and the suspension of work in the absence of mains voltage can be regarded as a defensive feature of the stove.

The system provides the required custom features-measuring, set, monitor and maintain the desired temperature in heated premises, able to compile user programs for work of the stove at the power level or the value of the temperature in the day time zones, and also for the current week.

MODEL
PARAMETER//// MODEL:DV 140
AIR
DV 140
HIDRO
DV 180
HIDRO
DV 220
HIDRO
DV 250
HIDRO
Maximum value of the effective rated output
Rmax (grade 5) – a water jacket/Home
14/ 1 kW14/ 1 kW18/ 1 kW22/ 1 kW25/ 1 kW
Maximum constructive regulating ratio Pmax/Pmin (grade 9-grade 1)1: 6
Minimum temperature of the water30 ± 2°С30 ± 2°С30 ± 2°С30 ± 2°С
Maximum temperature of the water80 ± 2°С80 ± 2°С80 ± 2°С80 ± 2°С
Temperature of the water in which the electronic protection excludes unconditionally stove87 ± 2°С87 ± 2°С87 ± 2°С87 ± 2°С
Quantity of water in the water shirt20 dm³26 dm³30 dm³30 dm³
Maximum working pressure in the water shirt2 bar2 bar2 bar2 bar
Width of the stove55 cm55 cm58 cm58 cm58 cm
Height of the stove95 cm95 cm100 cm100 cm100 cm
Depth of the stove60 cm60 cm66 cm66 cm66 cm
Weight of the stove70 kg90 kg105 kg120 kg140 kg
Fuel consumption0,7 ÷ 3.2 kg/hour0,7 ÷ 3.2 kg/hour0,7 ÷ 4.0 kg/hour0,7 ÷ 4.6 kg/hour0,7 ÷ 5.2 kg/hour
The diameter of the smoke flue shall be checked80 mm
The amount of pre-accession nozzles1 “
Minimum draught of the chimney15 Pa
Volume of ashes1 dm³
Supply voltage~ 220V ± 10%
Consumed electric power from the supply network100 W
Class of protection against defeat by electric current in BS 63/1-901
Level of internal protection

wij
leveren door heel Nederland en Belgie.

contact
TITAN TRADING

0653327400
info@titantrading.nl
heeft u interesse als wederverkoper neem dan contact op.

 

 

IP 21

 

 

Ondestaand ziet u enkele fotos van de optioneel te bestellen cv set bestaande uit

circulatie pomp, exspansievat en veiligheids ventiel.

Extra informatie

Gewicht120 kg
Afmetingen60 × 60 × 105 cm
cv set

met cv set, zonder cv set

kleur

antraciet, bordeau rood

Andere suggesties…