Privacy Policy We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully (in accordance with the Data Protection Act 1998 and the EU Privacy and Communications Directive). This includes information submitted voluntarily by you through a form or gathered automatically as you visit this website. You should not submit any sensitive or private information through this website except through acknowledged secure areas. The owners of this website accept no responsibility for data submitted through insecure areas of this website. By submitting your contact details to us, we may contact you or send you marketing materials. We will give you the chance to refuse any marketing email from us in the future. This website uses cookies which are stored on your browser. You can usually modify your browser settings to prevent this happening. However, by disabling cookies, or certain types of cookie, you may hinder your user experience on this and other websites, or prevent them from working entirely. Some cookies used on this website are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies, services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided. Some cookies used on this website collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works. Some cookies used on this website allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites. Cookies may also be used to improve the user experience and to enable some of the functionality provided by this website. Please note that some cookies may be placed by third party service providers who perform some of these functions (or other services) for us. Cookies are used on this website for the following third party services: Google Analytics,, Google +1 button, YouTube videos. Some of these services may be used to track your behaviour on other websites and we have no control over this. By continuing to use this website without adjusting your browser’s cookie settings, you agree that we can place these cookies on your device. As is true with most websites, our server will automatically log data regarding each visit such as your IP address, browser type, referring/exit pages, and operating system. We may use this information to monitor server errors, server administration or to monitor visitor behaviour. It is not possible for this to be disabled on a per-user basis so you must leave this website if you do not agree to this happening. This privacy policy applies to this website only and does not apply to any websites that this website may link to.

Privacy Policy We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. We zullen alleen rechtmatig gebruik maken van de informatie die wij over u verzamelen (in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 en de EU Privacy en communicatie-richtlijn). Dit omvat informatie vrijwillig door u via een formulier of verzameld automatisch als u deze website bezoekt. U moet alle gevoelige of vertrouwelijke informatie via deze website niet in te dienen dan door erkend beveiligde gebieden. De eigenaren van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die door middel van onveilige gebieden van deze website. Door het indienen van uw contactgegevens aan ons, kunnen wij contact met u opnemen of stuur je marketing materialen. Wij geven u de kans om een ​​marketing e-mail te weigeren van ons in de toekomst. Deze website maakt gebruik van cookies die zijn opgeslagen op uw browser. U kunt gewoonlijk uw browserinstellingen om dit te voorkomen. Echter, door het uitschakelen van cookies, of bepaalde soorten cookies, kunt u uw gebruikerservaring verhinderen dat bij deze en andere websites, of voorkomen dat ze werken volledig. Sommige cookies gebruikt op deze website zijn essentieel om in staat te stellen u te bewegen de website en zijn functies, zoals toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website te gebruiken. Zonder deze cookies, services die u hebt gevraagd, zoals het warenhuis manden of e-billing, niet kan worden gegeven. Sommige cookies gebruikt op deze website informatie verzamelen over hoe bezoekers gebruik maken van een website, bijvoorbeeld welke pagina’s bezoekers naar het meest, en als ze foutmeldingen krijgen van webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie van deze cookies verzamelen is geaggregeerde en dus anoniem. Het wordt alleen gebruikt om te verbeteren hoe een website werkt. Sommige cookies gebruikt op deze website kan de website keuzes die je maakt (zoals uw gebruikersnaam, de taal of de regio u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen die u hebt aangebracht in de tekst, fonts en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen herinneren. Zij kunnen ook worden gebruikt om diensten die u hebt gevraagd, zoals het kijken naar een video of commentaar op een blog te geven. De informatie die deze cookies verzamelen, kunnen worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfervaring activiteit niet te volgen op andere websites. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de gebruikerservaring te verbeteren en om een ​​deel van de functionaliteit van deze website mogelijk te maken. Merk op dat sommige cookies kunnen worden geplaatst door derden dienstverleners die een aantal van deze functies (of andere diensten) uit te voeren voor ons. Cookies worden gebruikt op deze website voor de volgende diensten van derden: Google Analytics, LinkedIn Volg knop, Facebook Net als Button, Twitter Volg knop, Google +1- toets, AddThis social bookmarking tool, YouTube-video’s. Sommige van deze diensten kan worden gebruikt om je gedrag te volgen op andere websites en we hebben geen controle over dit. Door te blijven deze website te gebruiken zonder het aanpassen van uw browser cookie-instellingen, gaat u ermee akkoord dat we kunnen deze cookies te plaatsen op uw apparaat. Zoals geldt voor de meeste websites, zal onze server automatisch inloggen gegevens met betrekking tot elk bezoek, zoals uw IP adres, type browser, verwijzende / exit-pagina’s en het besturingssysteem. Wij kunnen deze informatie gebruiken om server fouten, server administratie te controleren of om het gedrag van bezoekers te controleren. Het is niet mogelijk om dit te worden uitgeschakeld op een per gebruiker dus moet je deze website te verlaten als u niet akkoord gaat met deze happening. Dit privacybeleid is van toepassing op deze website alleen en is niet van toepassing op alle websites die deze website kunnen linken. Als u vragen / opmerkingen over privacy, dient u contact met ons op. Dit privacybeleid is auteursrechtelijk beschermd onder een GNU / GPL licentie, wat betekent dat u kunt kopiëren naar uw site en aan te passen aan uw behoeften, in ruil voor een link naar deze website. Als je dit artikel, abonneren op onze nieuwsbrief om te weten te komen over onze laatste tips en adviezen voor het maken van uw website zo effectief mogelijk te maken.